Autoriõigus

Sisu ja teave, mis paikneb veebilehel www.alandeko.com (sealhulgas kaubamärgid, logod, tekstid, graafilised märgid, nuppude ikoonid, pildid, paigutus jms) on ALANDEKOomand, seda kaitsevad Läti Vabariigi seadused, Ministrite Kabineti eeskirjad ja Euroopa Liidu direktiivid, mis korraldavad autoriõiguste ja intellektuaalse omandi kaitset ning kaubamärkide kasutust (Patendiseadus; Autoriõiguste seadus; Disaininäidiste seadus; Seadus „Kaubamärkidest ja geograafilist päritolu viidetest”; Konkurentsiseadus; Teadusliku tegevuse seadus jm). Selge kirjaliku ALANDEKOloata ei ole meile kuuluvate kaubamärkide kasutamine mis tahes viisil eesmärgist sõltumata lubatud.

ALANDEKO ei võta mis tahes vastutust teabe eest, mida Kasutaja on Portaali paigutanud. Kasutaja võtab ainuisikuliselt täieliku vastutuse teabe eest, mille ta paigutab Portaali.