Kasutustingimused

1. Üldtingimused
Käesolevad kasutustingimused, edaspidi -Kasutustingimused, määravad veebilehe www.alandeko.comkasutuskorra. Te nõustute, et käesolevad Tingimused ja sätted esitavad ammendavalt teie ja ALANDEKO vahel sõlmitud aktuaalse kokkuleppe www.alandeko.com ja selle sisu kasutamise osas teie poolt.
1.1. Kasutajapeab olema teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes teeb sisseoste www.alandeko.com. Alaealised isikud vanuses 14 kuni 18 aastat kasutavad www.alandeko.comteenuseid üksnes vanema või eestkostja loal, välja arvatud juhul, kui nad teenivad ise tulu.
1.2. Kui teie soetate lehel www.alandeko.compakutavaid kaupu, loetakse käesolevad Kasutustingimused juriidiliselt siduvaks dokumendiks, milles on sätestatud poolte õigused ja kohustused seoses kaupade soetamise ja nende eest tasumisega, samuti kaupade kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused.
1.3. Kui soetate kaupu www.alandeko.com lehelt, eeldatakse, et olete tutvunud ja nõustunud käesolevate Kasutustingimustega. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitate, et teil on õigus registreeruda ja soetada kaupu e-poeswww.alandeko.com.
1.4. ALANDEKO‘lon õigus mis tahes ajal parandada ja täpsustada käesolevaid tingimusi, avaldades vastavad muudatused ja viidates viimaste muudatuste tegemise kuupäevale. Mis tahes muudatused käesolevates Tingimustes ja sätetes jõustuvad koheselt pärast nende avaldamist. Te nõustute, et jätkates Kodulehe kasutamist pärast selliste muudatuste tegemist olete nõus kõigi muudatustega.
1.5. ALANDEKO jätab endale õiguse muuta kaupade hinda või määrata kaupadele erihind. Kaubad müüakse Kasutajale sellise hinnaga, mis kehtib kauba tellimuse esitamise hetkel.

2. Isikuandmete kaitse
ALANDEKO teadvustab, et teie kui e-poe kasutaja jaoks on oluline konfidentsiaalsus. Seepärast kaitseme me füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eriti eraelu puutumatust füüsilise isiku andmetöötluse osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivile 95/46/EÜÜksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning Läti Vabariigi seaduseleFüüsiliste isikute andmekaitse seadus.
Täiendav teave isikuandmete kaitse kohta Privaatsus ja küpsised.

3. Ostu-müügilepingu sõlmimine
Kauba ostuleping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil olete loonud ostukorvi ja klõpsanud nupule "ostu eest tasumine". Te peate Kasutustingimustes sätestatud korras ja tähtajal tasuma kauba ostu eest. Ostulepingud registreeritakse ja säilitatakse ALANDEKO andmebaasis.
ALANDEKO tagab teie ostetud kaupade kohaletoimetamise näidatud aadressile, vastavalt peatükis 5. Kauba kohaletoimetamine sätestatud tingimustele.

4. Kaupade hinnad ja tasumise kord
4.1. Kaupade hinnad e-poes on esitatud eurodes koos Läti Vabariigi seadusandluses sätestatud KM määraga.
4.2. Kaupade eest saab tasuda järgnevalt:

Täiendav teave arvelduskorrast Tellimuste esitamine.

5. Kauba kohaletoimetamine

Kauba toimetab kohale ALANDEKO volitatud esindaja – DPD kullerteenus. Tarneteenuse valimisel kohustute esitama täpse tarneaadressi.
Täiendav teave kaupade tarnekulude ja tähtaegade kohta Kauba kohaletoimetamine ja Tellimuse jälgimine.
Kauba kättesaamise järel peate kontrollima kauba vastavust tellimusele ning allkirjastama üleandmise-vastuvõtmise akti. Dokumendi allkirjastamisel kinnitate, et kaup anti üle heas seisukorras. Kõikidel juhtudel, kui kuller toimetab kauba kohale ja kauba pakend on kortsus, märg või muul moel väljastpoolt kahjustatud, peate te tegema vastuvõtmise kinnitusele märke (kirjutama kommentaari) või koostama eraldi akti selliste defektide kohta. Seda tuleb teha kulleri juuresolekul. ALANDEKO ei vastuta selliste kauba puuduste eest, mis olid kohaletoimetamise hetkel ilmsed, kuid mis ei ole kirjas kauba kohaletoimetamise kinnituses.

6. Kauba kvaliteet
Kõigiwww.alandeko.com poolt müüdavate kaupade omadused on esitatud kauba kirjelduses iga kauba juures. www.alandeko.com kaupadele kohaldatakse vastavates õigusaktides sätestatud garantiid.

7. Kauba tagastamine
Tuginedes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivile 2011/83/ELTarbijaõiguste kohta on Kliendil õigus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest keelduda ostetud kaubast ja tagastada see Müüjale esitamata keeldumise põhjust. Keeldumise korral katab Klient kulud, mis on seotud kauba tagastamisega Müüjale. 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates keeldumise kättesaamisest peab Klient tagama kauba tagastamise Müüjale ning 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates keeldumise kättesaamisest tagastab Müüja Kliendile kauba eest tasutud raha.
Täiendav teave kauba tagastamise kohta Kauba tagastamine.

Muud tingimused
Teie ja ALANDEKO vahelisi suhteid korraldavad käesolevad Kasutustingimused ning Läti Vabariigi õigusaktid.
Tekkinud küsimuste või lahkarvamuste korral võtke ühendust ALANDEKO esindajaga telefoni või e-posti vahendusel. Kõik tekkinud lahkarvamused lahendatakse võimalusel läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, edastame vaidluse läbivaatamiseks kohtusse vastavalt Läti Vabariigi seadusandlusele.