Privaatsus ja küpsised

KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRJAD

Veebileht Alandeko.com kasutab küpsiseid (ingliskeeles “cookies“).

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebiserver saadab Teie veebilehitsejale, ning mille veebisait salvestab Teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui Te veebisaiti külastate. Seejärel saadetakse küpsised igal järgneval külastusel tagasi veebilehele, millelt need pärinevad, või mõnele teisele, mis konkreetse küpsise ära tunneb. Küpsised võivad toimida veebilehe mäluna, võimaldades veebilehel arvutit korduvatel külastustel ära tunda, sealhulgas küpsised aitavad veebilehel meelde jätta kasutaja eelistusi ja seadistusi, ja tagada parim kasutajakogemus. Lisainfo küpsiste ja kustutamise või ohjamise kohta leiate veebilehel www.aboutcookies.org

MILLEKS KÜPSISED KASUTATAKSE

Meie huvides on küpsiste kaudu saadud teave abil pakkuda teile kui kasutajale mugavamat lehel navigeerimist, samuti et koguda andmed ning ülevaadet mida kasutada veebilehe funktsionaalsuse analüüsimiseks ning veebilehe kasutamise tõhusamaks muutmiseks.

MILLISEID KÜPSISEID JA MIS EESMÄRGIL KASUTABALANDEKO.COM?

• Kohustuslikud küpsised – kasutatakse autentimiseks, tagades kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmist, ning veebilehe põhieesmärkide täitmiseks ehk toimivust, samuti veebilehe turvalisuseks ja terviklikkuseks. Need küpsised säilivad kasutaja seadmes hetkeni kui sulgete veebilehitseja.

• Funktsionaalsuse küpsised – funktsionaalselt toetavad meie veebilehe toimivust, võimaldavad mugavalt teha tellimusi ning sooritada oste meie veebilehel, näiteks, lähtudest kasutaja valikutest tagada isikupärasemat kasutuskogemust.

• Analüütilised küpsised - koguvad teavet selle kohta, kuidas ning kui tihti te meie veebisaiti kasutate, ning milliseid otsingumootoreid käivitate. Küpsiste statistika võib olla saadud kolmandate poolte veebisaitidelt.

• Sihtide või reklaami küpsised – koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab. Kasutame analüütilisi küpsiseid selleks, et välja töötada sobivamad pakkumised lähtudes kasutaja vajadustest. Veebilehel võib olla kasutatud teave kolmandate poolte küpsiste kohta.

KOLMANDATE POOLTE KÜPSISED

Kolmandate poolte küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate (ettevõtete) kelle teenuseid kasutab Alandeko.com privaatsuspoliitika alla. Näiteks, kolmandate isikute küpsised kasutatakse analüütika teenuste tarbeks, et Alandeko.com saaks teavet selle kohta, mis on populaarne ja mis mitte. Samuti võivad teised kasutaja külastatud veebilehed sisaldada küpsiste kasutamist, ning need veebilehed võivad paigutada oma küpsiseid, et saaksid jagada sisu sotsiaalvõrkudes või koguda juurdepääsu statistikat. Alandeko.com ei pääse ligi ega saa kontrollida neid küpsiseid, mida on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled. Nende küpsiste kohta saate rohkem teavet, külastades kolmanda poole veebilehte.

KUIDASKÜPSISEDKEELATA?
Soovi korral saate küpsiseid kontrollida ja juba salvestatud küpsiseid kustutada. Lisateavet saate lugeda siit: http://www.aboutcookies.org. Te võite kustutada kõik arvutis olevad küpsisfailid, ja võite enamiku brausereid seadistada oma arvuti küpsiste blokeerimiseks. Kuid sel juhul peate iga veebisaidi külastamisel seadistusi käsitsi kohandama, ning sellisel juhul tuleb arvestada teatavate piirangutega veebilehe teenuste või funtksioonide toimimises.

TEAVE WWW.ALANDEKO.COM KASUTATUD KÜPSISTE KOHTA

Facebook

Kasutame Facebook, et edastada reklaami.

Google Adwords

Google Adwords kasutatud küpsised, et köita külastajaid, kellest mõne aja jooksul võimalik, et saavad kliendid, lähtuvalt külastaja käitumisharjumustest erinevate veebilehtede külastamisel.

Google Analytics

Alandeko.com veebilehele on paigaldatud “Google Inc” pakutava programmi “Google Analytics” moodustatud küpsised. “Google Analytics” küpsised kasutatakse eesmärgiga parandada ALANDEKO veebilehe sisu kvaliteeti, ning kohaldada veebilehe kasutaja vajadustele. Rohkem “Google Analytics” teenuse kasutamise reeglite kohta loe kodulehelt http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Kui Te ei soovi, et ALANDEKO koguks andmeid teie külastuste kohta ALANDEKO veebilehel, peaksite Te aktiveerima lisaprogrammi Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881). Käesolev lisaprogramm on Google Analyticsi JavaScripti (ga.js, analytics.js, dc.js) loobumise brauseri lisandmoodul, mis tuvastab, et vastava veebisaidi külastuse andmed ei pea edastama Google Analyticsile.

Google tagidehaldus

See on tõhus skriptifaili töötlemise vahend, mis võimaldab kasutaja käskudele www.alandeko.com veebilehel kiiremini reageerida.

.

PRIVAATSUSE TINGIMUSED

ALANDEKO teadvustab, et teie kui e-poe kasutaja jaoks on oluline konfidentsiaalsus. Seepärast kaitseme me füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eriti eraelu puutumatust füüsilise isiku andmetöötluse suhtes vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivile 95/46/EÜÜksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning Läti Vabariigi seadusele „Füüsiliste isikute andmekaitse seadus”.

Registreerudes kasutajana veebilehel alandeko.com tuleb sisestada oma isikuandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefon jms). ALANDEKO kasutab teavet selleks, et anda teile võimalus esitada tellimusi, luua ja hallata oma tehinguid ning tagamaks parima teeninduse taseme. Kõik enda kohta esitatud andmeid on teil õigus ja võimalus hiljem muuta või kustutada täiendavalt kooskõlastamata.

ALANDEKOvõib kasutada teie esitatud teavet teiega ühenduse võtmiseks ning tehingute kulgust, täiendavatest soodustustes või uutest kaupadest ja teenustest teavitamiseks. Samuti on meil õigus enne mis tahes tellimuse esitamist ja kauba kohaletoimetamise kontrollida kõikide esitatud andmete õigsust ja vajadusel võtta teiega ühendust, et andmeid täpsustada.

Hea tahte põhimõttele vastavalt teeme kõik vajaliku ja võimaliku selleks, et teie esitatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute käsutusse, kaitsmaks teid nende varguse, kaotsimineku, kuritahtliku kasutuse, samuti sanktsioneerimata ligipääsu, avaldamise, muutmise ja kahjustamise eest.

ALANDEKOei kasuta ega jaga kunagi saadud teavet, mille te esitate veebilehel, kuid meie kohustuseks on avaldada seaduses sätestatud juhtudel isikuandmed riigi- ja omavalitsuse ametiisikutele. Me oleme sunnitud avaldama tarbija isikuandmed juhul, kui seda nõuab seadus.

Te vastutate täielikult registreerimislehel esitatud andmete õigsuse eest. Kui registreerimislehel on esitatud puudulikud andmed, ei vastuta ALANDEKOandmete puudulikkuse ja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal on õigus nõuda teilt otsese kahju hüvitamist.

Alandeko.com külastamisel ja kasutamisel nõustute käesoleva eraisiku andmekaitse eeskirjaga.

Kui teil on tekkinud küsimusi meie julgeolekupoliitika kohta, saatke need e-posti aadressile webshop@alandeko.com