Användarvillkor

1. Allmänna villkor
Dessa användarvillkor, fortsättningsvis användarvillkor, reglerar användningen av hemsidanwww.alandeko.com Du godkänner att dessa bestämmelser och regler är den enda överenskommelsen mellan dig och ALANDEKOrörande användning av www.alandeko.com och dess innehåll.
1.1. Användaresom handlar på www.alandeko.commåste vara en kapabel fysisk eller juridisk person. Omyndiga personer mellan 14 och 18 år använder www.alandeko.commed förmyndares godkännande, utom i de fall då de har egna inkomster som de förfogar över.
1.2. När du handlar på www.alandeko.com är Användarvillkorenatt anses som juridiskt bindande avtal, som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter vid köp av produkter, betalning, leverans samt returer
1.3. Genom att handla på www.alandeko.com anses det du att du har bekantat dig med och godkänt dessa Användarvillkor. Genom att godkänna användarvillkoren bekräftar du att du har rätt att registrera dig och handla på internetbutiken ww.alandeko.com.
1.4. ALANDEKO förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa Användarvillkor genom att publicera ändringarna online och uppge senaste revideringsdatum. Alla ändringar i dessa användarvillkor gäller direkt efter att de publicerats. Fortsätter du använda hemsidan efter att ändringarna publicerats innebär det att du godkänner de ändrade användarvillkoren.
1.5. ALANDEKO förbehåller sig rätten att ändra produktpriser eller . Varorna säljs till Användaren till det pris som är gällande vid beställningen.

2. Personuppgifter
Vi på ALANDEKO är medvetna om hur viktig sekretessen är för dig som använder internetbutiken. Därför skyddar vi privatpersoners grundläggande rättigheter och friheter, särskilt privatlivet, när det gäller behandlingen av enskilda personers personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets Direktiv 95/46/EGom skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt i enlighet med Republiken Lettlands Lag om skydd av personuppgifter.
Mer information om skydd av personuppgifter finner du under Sekretess och Cookies.

3. Köp- och säljavtal
Från det ögonblick när du har skapat en kundkorg samt klickat på Betala köp ingår du ett köpeavtal. Du åtar dig att betala köpet enligt den ordning och på det förfallodatum som framgår av Användarvillkoren. Köpeavtal registreras och lagras i ALANDEKO:s-databas
ALANDEKO levererar de produkter du köpt till den angivna adressen i enlighet med bestämmelserna i 5 Leverans.

4. Priser och betalningssätt
4.1. Priser i internetbutiken är angivna i EUR inklusive i Lettland lagstadgad mervärdeskatt.
4.2. Du kan använda följande betalningssätt:

Mer information om betalningssätt under Beställning.

5. Leverans
För hemleverans anlitar ALANDEKODPD-bud. När du väljer få varor levererade med bud har du ansvaret för att uppge en korrekt adress.
Mer information om leveranspriser och tider finns under Leveransoch Spåra beställning
När du mottar leveransen ska du kontrollera att varorna motsvarar beställningen och underteckna ett mottagningsbevis. Med din signatur intygar du att varorna levererats i gott skick. Om varans förpackning vid leverans är skrynklig, blöt eller skadad på utsidan på ett annat sätt ska det anges på mottagningsbeviset (genom att skriva en kommentar) eller genom att upprätta en separat skadeanmälan. Detta ska ske i budets närvaro. ALANDEKOansvarar inte för fel som var uppenbara vid leveranstillfället men som inte angivits på mottagningsbeviset.

6. Kvalitet
För samtliga varor på www.alandeko.com finns en produktbeskrivning. För varor som säljs på www.alandeko.com tillämpas lagstadgad garanti.

7. Returer
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EUom konsumenträttigheter har kunden rätt att inom 14 (fjorton) dagar efter leverans returnera varan till säljaren utan att uppge orsak. Vid retur ska kunden stå för transportkostnader. Vid anmäld retur ska kunden returnera varan till säljaren inom 14 (fjorton) dagar och säljaren ska efter mottagandet av anmäld retur göra en återbetalning inom 14 (fjorton) dagar.
Mer information om retur av varan under Retur.

Övriga bestämmelser
Förhållandet mellan dig och ALANDEKO regleras av användarvillkoren samt Republiken Lettlands lagar och förordningar.
Vid frågor eller tvister, kontakta ALANDEKO:s kundtjänst via telefon eller e-post. Alla tvister skall företrädelsevis lösas via gemensamma diskussioner. Om en lösning ej går att nås skall tvisten avgöras i domstol i enlighet med lettisk lagstiftning.