Upphovsrätt

Innehåll och information på www.alandeko.com (bl. a. varumärke, logotyp, texter, grafiska tecken, knappikoner, bilder, layout etc.) är ALANDEKO:segendom som skyddas av Lettlands lagar, regeringens förordningar samt Europeiska unionens direktiv som reglerar upphovsrätt, immaterialrättsligt skydd och användning av varumärken (Patentlag; Upphovsrättslag; Lag om industriell formgivning; Lag om varumärken och geografiska beteckningar; Konkurrenslag; Lag om forskningsverksamhet m.m.). Våra varumärken får inte användas på något sätt oavsett syfte om ALANDEKOinte givit sitt skriftliga godkännande för detta.

ALANDEKO ansvarar inte för informationen som användaren själv lagt in på Portalen. Användaren själv bär hela ansvaret om information som denne lägger ut i Portalen.