Lietošanas noteikumi

1.    Vispārīgie noteikumi
Šie Lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.alandeko.com lietošanas kārtību. Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp Jums un ALANDEKO noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz www.alandeko.com un tās satura lietošanu no jūsu puses.
1.1. Lietotājam  jābūt rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai persona, kas iepērkas www.alandeko.com. Nepilngadīgas personas no 14 līdz 18 gadiem www.alandeko.com pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
1.2. Ja Jūs iegādājaties www.alandeko.com piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.
1.3. Ja Jūs iegādājaties preces www.alandeko.com, ir uzskatāms, ka Jūs esat iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrītat. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Jūs apstiprināt, ka  Jums ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā www.alandeko.com.
1.4. ALANDEKO ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. 
1.5. ALANDEKO patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.   Personas datu aizsardzība
ALANDEKO
apzinās, ka Jums, kā interneta veikala lietotājam, ir svarīga konfidencialitāte. Tādēļ mēs aizsargājam fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK Par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu Fizisko personu datu aizsardzības likums.
Papildus informācija par personas datu aizsardzību Privātums un sīkdatnes.

3.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
Preces pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad esat izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Jums ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos veikt preču pirkuma apmaksu. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti ALANDEKO datu bāzē.
ALANDEKO nodrošina preču piegādi Jūsu iegādātajām precēm uz norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas atrunāti 5.Preču piegāde.

4.  Preču cenas un samaksas kārtība
4.1. Preču cenas interneta veikalā norādītas Eiro ar Latvijas likumdošanā noteiktu PVN apmēru iekļautu cenā.
4.2. Par precēm var norēķināties sekojošos veidos:

  • ar bankas pārskaitījumu;
  • izmantojot debet vai kredītkarti.

Papildus informācija par norēķinu kārtību Pasūtījumu veikšana Un Apmaksa.

5.  Preču piegāde
Preces piegādā ALANDEKO pilnvarots pārstāvis – DPD kurjer dienests, izvēloties piegādes pakalpojumu, Jūs apņematies noradīt precīzu piegādes adresi.
Papildus informācija par preču piegādes izmaksām un termiņiem Preču piegāde.
Pēc preču saņemšanas Jums jāpārbauda preču atbilstību pasūtītajam un jāparaksta pieņemšanas/nodošanas dokumentu. Parakstot dokumentu Jūs apliecināt, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci un ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Jums sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Tas jādara kurjera klātbūtnē. ALANDEKO neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

6.   Preču kvalitāte
Visu www.alandeko.com pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. www.alandeko.com precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7.   Preču atgriešana
Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES Par patērētāju tiesībām, Klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža atteikties no iegādātās preces un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam, neuzrādot atteikšanās iemeslu. Atteikuma gadījumā izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu Pārdevējam, sedz Klients. 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no atteikuma saņemšanas Klientam jānodrošina preces atgriešana Pārdevējam un 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no atteikuma saņemšanas Pārdevējs atgriež Klientam samaksāto naudu par preci.
Papildus informācija par preču atgriešanu Preču atgriešana.

Citi noteikumi
Attiecības starp Jums un ALANDEKO regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, sazinieties ar ALANDEKO pārstāvi telefoniski vai ar e-pasta starpniecību. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu nodosim izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.