Sekretess och Cookies

Vi på ALANDEKO är medvetna om hur viktig sekretessen är för dig som använder internetbutiken. Därför skyddar vi privatpersoners grundläggande rättigheter och friheter, särskilt privatlivet, när det gäller behandlingen av enskilda personers personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets Direktiv 95/46/EGom skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt i enlighet med Republiken Lettlands Lag om skydd av personuppgifter.

När du registrerar dig som användare på alandeko.com behöver du ange dina personuppgifter (såsom namn, e-postadress, telefonnummer m.m.) ALANDEKO använder denna information för att du ska kunna göra beställningar, skapa och förvalta dina beställningar och för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service. Du kan senare ändra eller radera samtliga dina uppgifter utan ytterligare samordning.

ALANDEKOkan använda information om dig för att kontakta dig, informera om status för en beställning, extra rabatter eller om nya produkter och tjänster. Innan en beställning eller varuleverans har vi rättigheter att kontrollera att alla lämnade uppgifter stämmer och vid behov kontakta dig för att uppdatera uppgifterna.

Enligt principen om god tro vidtar vi alla nödvändiga och möjliga åtgärder för att dina personuppgifter inte ska lämnas ut till tredje part, för att skydda de mot stöld, förlust, missbruk, samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och skador.

ALANDEKOanvänder aldrig och delar aldrig vidare den information som du lämnar över online, men vi är dock enligt lag förpliktigade att i enstaka fall lämna över personuppgifter till staten eller kommunen. Vi är tvungna att avslöja personuppgifter när det krävs av lag.

På vissa webbsidor använder vi cookies - små textfiler som sparas på er hårddisk i identifierings syfte. Dessa filer används för registrering och identifiering nästa gång du besöker webbsidan. Cookies kan inte läsa information från din hårddisk. Din webbläsare kan informera dig varje gång du får en cookie, och be din tillåtelse att ta emot den. Vissa webbsidor kan inte fungera optimalt utan cookies, och du kan nekas tillgång till viss information om du väljer att inte acceptera cookies.

Du bär fullt ansvar för att de vid registrering angivna är korrekta. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga bär ALANDEKO inte ansvaret för det och för eventuella påföljder, samt har rätt att utkräva ersättning för eventuella direkta förluster som uppstått på grund av detta.

När du besöker och använder alandeko.com godkänner du dessa bestämmelser för skydd av personuppgifter.

Om du har frågor kring vår säkerhetspolicy, vänligen kontakta oss på webshop@alandeko.com